Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyugdíjak folyósítási rendje 2012

 Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság tájékoztatója a nyugdíjak folyósításáról

A megállapított nyugellátást milyen módon folyósítják?
A saját jogú és hozzátartozói nyugellátást, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe
utalt nem társadalombiztosítási ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (1139 Budapest, Váci út 73.)
az ellátást megállapító határozat vele való közlését követı 10 munkanapon belül
· pénzforgalmi számláról történı készpénzkifizetés kézbesítése útján (postai kézbesítés) vagy a
jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára,
· a valamely EGT-állam területén élık részére történı folyósítás esetén a jogosult által
megjelölt, valamely EGT-államban lévı pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési
számlára,
· a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti - ideiglenes
hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett - gyermek árvaellátását a gyám, eseti
gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számlára
történı utalással teljesíti.
Hogyan és mikor vehetik fel / kaphatják kézhez a nyugdíjasok az ıket megilletı ellátást?
a) Ha a nyugdíjat postai úton kézbesítik, akkor a nyugdíjas az ún. postai kifizetési naptárban -
amelyet a Magyar Posta Zrt. juttat el a tárgyévet megelızı év novemberében, avagy
(újonnan megállapított ellátás esetén) az elsı nyugellátási utalvány összegének
kifizetésekor az érintettnek – meghatározott napon jut hozzá az ellátásához (viszi ki a postás).
b) Ha a nyugdíjas magyarországi pénzintézetnél vezetett számlára kérte az ellátást, akkor:
2012.
Hónap Banki jóváírás idıpontja
Január 12. csütörtök
Február 10. péntek
Március 12. hétfı
Április 12. csütörtök
Május 11. péntek
Június 12. kedd
Július 12. csütörtök
Augusztus 10. péntek
Szeptember 12. szerda
Október 12. péntek
November 12. hétfı
December 4. kedd
A folyósító szerv törzsszám, mint azonosító szám alatt folyósítja az ellátásokat.
A nyugellátás kifizetése havonta a tárgyhónapra történik, legkorábban attól a naptól kezdve, amelytıl
azt határozattal megállapították a jogosultság megszőnésének (megszüntetésének) napjáig, de
legfeljebb a jogosult elhalálozásának a napját magában foglaló naptári hónap utolsó napjáig.